• 4.185,00

  Αντλία θερμότητας Carrier Xp Energy 5kW – 80AW065M0 / 38AW050H7

  H Αντλία θερμότητας Carrier Xp Energy 5kW προσφέρει εξαιρετικές τιμές αποδόσεων, ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία και ανταποκρίνεται στις πιο αυστηρές θερμοκρασιακές απαιτήσεις

 • 4.650,00

  Αντλία θερμότητας Carrier Xp Energy 7kW – 80AW065M0 / 38AW065H7

  H Αντλία θερμότητας Carrier Xp Energy 7kW προσφέρει εξαιρετικές τιμές αποδόσεων, ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία και ανταποκρίνεται στις πιο αυστηρές θερμοκρασιακές απαιτήσεις

 • 6.025,00

  Αντλία θερμότητας Carrier Xp Energy 9kW – 80AW115M0 / 38AW090H7

  Η Αντλία θερμότητας Carrier Xp- Energy 9kW προσφέρει εξαιρετικές τιμές αποδόσεων, ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία και ανταποκρίνεται στις πιο αυστηρές θερμοκρασιακές απαιτήσεις

 • 6.300,00

  Αντλία θερμότητας Carrier Xp Energy 11kW – 80AW115M0 / 38AW115H7

  Προσφέρει εξαιρετικές τιμές αποδόσεων, ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία και ανταποκρίνεται στις πιο αυστηρές θερμοκρασιακές απαιτήσεις

 • 7.410,00

  Αντλία θερμότητας Carrier Xp Energy 12kW – 80AW150Μ0 / 38AW120H9

  Προσφέρει εξαιρετικές τιμές αποδόσεων, ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία και ανταποκρίνεται στις πιο αυστηρές θερμοκρασιακές απαιτήσεις

 • 8.380,00

  Αντλία θερμότητας Carrier Xp Energy 15kW – 80AW150Μ0 / 38AW150H9

  Προσφέρει εξαιρετικές τιμές αποδόσεων, ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία και ανταποκρίνεται στις πιο αυστηρές θερμοκρασιακές απαιτήσεις